Mondzorg met ambitie

  • Bewezen track-record in praktijkovername
  • Internationaal netwerk van praktijken en professionals
  • Werkgever met focus op kwaliteit en ontwikkeling
Meer weten?

Kwaliteit van de mondzorg

Voor DentConnect is er niets belangrijker dan de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de mondzorg. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is DentConnect voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. DentConnect beschikt over een kwaliteitssysteem, waardoor continu verbeteren in de praktijk geborgd wordt en wij patiënten en medewerkers de zekerheid kunnen bieden dat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Wij streven continu naar verbetering en innovatie en investeren in trainingen en opleidingen van alle medewerkers voor de laatste tandheelkundige technieken. De zorg geleverd in onze praktijken voldoet aantoonbaar aan de eisen van de patiënt én die van de instanties die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving.

Kwaliteitsbewaking

Naast bij- en nascholing vindt binnen DentConnect periodiek interne toetsing van de naleving van het kwaliteitssysteem plaats.

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar presenteert DentConnect een kwaliteitsjaarverslag voor alle praktijken die werken met het kwaliteitssysteem. In het verslag staan het kwaliteitsbeleid en de uitgevoerde activiteiten op het gebied van kwaliteit beschreven. Ook evalueren we de doelstellingen van het voorgaande jaar. In het kwaliteitsjaarverslag formuleren we meteen nieuwe doelstellingen voor het komende jaar. Zo waarborgt DentConnect de voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze mondzorg.