Mondzorg met ambitie

  • Bewezen track-record in praktijkovername
  • Internationaal netwerk van praktijken en professionals
  • Werkgever met focus op kwaliteit en ontwikkeling
Meer weten?

Samen voor de beste mondzorg

Steeds meer praktijken sluiten zich aan bij DentConnect. Daarbij behoudt elke praktijk zijn eigen identiteit. Zodoende merken patiënten op het eerste gezicht niets van de overname. Totdat ze ervaren dat het serviceniveau een stuk hoger ligt. Dat komt omdat DentConnect als serviceorganisatie voor structurele kwaliteitsverbetering zorgt en de ontwikkeling van personeel stimuleert.


Sinds 2015 zijn we ook internationaal actief in België, Denemarken, Duitsland en Italië.

Missie en visie van DentConnect

DentConnect bouwt en ondersteunt een landelijk dekkende groep van praktijken met als focus tandheelkundige zorg om daarmee aan patiënten toegankelijke en de best mogelijke zorg te bieden met als doel de eerste keuze in tandheelkunde te zijn

Serviceorganisatie

Vanuit ons Shared Service Center optimaliseert DentConnect de bedrijfsvoering door medewerkers te ondersteunen en te faciliteren. Hierdoor profiteert elke praktijk van schaalvoordelen van het hele netwerk. Met de DentConnect Academy — onze eigen opleidingstak — geven we de kwaliteit van al onze tandheelkundige diensten nog een extra boost. Onze missie? De beste mondzorg toegankelijk maken voor iedereen. Allemaal dankzij de nauwe samenwerking tussen praktijken en het Shared Service Center van DentConnect.

Veelzijdige expertise

Om al die verschillende praktijken effectief te ondersteunen en te faciliteren is veelzijdige expertise en ervaring vereist. Niet alleen in de tandheelkunde zelf, maar ook op het gebied van management en operationele zaken. Daarom is de organisatie van DentConnect opgebouwd uit ervaren professionals uit allerlei disciplines. Vanzelfsprekend is deze afspiegeling ook zichtbaar in de samenstelling van ons management.

DentConnect staat garant voor:

Professionaliteit

Samenwerking

Betrouwbaarheid

Slagvaardigheid

Ontwikkeling

Een team van klinische experts en organisatiespecialisten


DentConnect bestaat uit een uitgebalanceerd team van klinische experts en organisatiespecialisten. Zij faciliteren tandartsen die zich volledig willen richten op hun vak. Juist deze splitsing van verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking leidt tot betere resultaten. Daarom passen we deze werkwijze ook toe in de aangesloten praktijken. Op de werkvloer concentreren een Chef de Clinique en een praktijkcoördinator zich respectievelijk op de kwaliteit van de tandheelkundige behandelingen en het organisatorische beleid van de praktijk. Het resultaat is dat de kwaliteit van de patiëntenzorg en de slagvaardigheid van een praktijk significant toeneemt.