EU website

Kwaliteit

Voor DentConnect is er niets belangrijker dan de kwaliteit van de mondzorg en de patiëntveiligheid. Onze zorg voldoet aantoonbaar aan de eisen van de patiënt én die van de instanties die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving. Want DentConnect en alle aangesloten tandheelkundige praktijken voldoen aan de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg: NEN-EN 15224. Hiermee is DentConnect als eerste van de grote groeperingen van tandartspraktijken gecertificeerd.
 

"de ISO van de zorg"

De NEN-EN 15224 bevat aanvullende eisen ten opzichte van de internationale norm voor kwaliteitsbeheersing, de welbekende ISO 9001. Dankzij deze aanvullingen sluit de NEN-EN beter aan bij aspecten die kenmerkend zijn voor de zorg. Dat maakt onze zorg aantoonbaar op orde.

 

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar presenteert DentConnect een kwaliteitsjaarverslag voor alle aangesloten praktijken. In het verslag staan het kwaliteitsbeleid en de uitgevoerde activiteiten op het gebied van kwaliteit beschreven. Ook evalueren we de doelstellingen van het voorgaande jaar. In het kwaliteitsjaarverslag formuleren we meteen nieuwe doelstellingen voor het komende jaar. Zo waarborgt DentConnect de voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze mondzorg.